Reklamácie tovaru

 1. Pošlite reklamáciu na adresu reklamacie@epriemysel.sk spolu s priloženým a riadne vyplneným FORMULÁROM NA REKLAMÁCIU (pozri nižšie) a dokladom o kúpe (ktorý ste dostali pri kúpe) s fotografiou alebo videodokumentáciou reklamovanej chyby.

2. Naši zamestnanci vás potom budú do 5 pracovních dní kontaktovať e-mailom a oznámia vám ďalší postup (oprava, výmena, zaslanie do servisu atď.).

3. Adresa na zasielanie tovaru na reklamáciu je:

Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, Česká republika ak sa s naším zamestnancom nedohodnete inak.

4. Vyplnený a podpísaný vzorový formulár + doklad o kúpe + faktúru + tovar na reklamáciu zašlite na REKLAMÁCIU len po predchádzajúcej dohode (pozri body 1. a 2.).

5. Vzor reklamačného formulára je priložený (tento formulár vyplňte a odošlite späť len v prípade, že chcete zakúpený výrobok REKLAMOVAŤ).

6. Balík musí byť viditeľne označený "REKLAMÁCIA EPRIEMYSEL", inak nebude prijatý na reklamáciu.

7. Neposielajte prostredníctvom Českej pošty, inak nebude zásielka prijatá na reklamáciu.

Použite napr. https://e-balik.cz alebo iného overeného prepravcu.

Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu

Prílohy: na stiahnutie tu: Vzorový reklamačný formulár
Doklad o kúpe: Pri nákupe ste dostali