Požiadavky na prepravu

Na základe VOP je zákazník povinný:

skontrolovať neporušenosť obalu a neporušenosť tovaru, množstvo a kvalitu.

V prípade akýchkoľvek závad je zákazník povinný ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu, a to do 24 hodín od prevzatia zásielky, výlučne e-mailom na adresu reklamace@eprumysl.cz.

Okrem toho je zákazník povinný predložiť nasledujúce dokumenty (bez týchto dokumentov nie je možné začať reklamáciu a bude automaticky zamietnutá).

  • Fotodokumentácia použitého obalu, krabice, podšívky a poškodeného tovaru. Na správne posúdenie škody je potrebná fotodokumentácia.
  • Dôkaz o obsahu zásielky na preukázanie, že poškodený tovar bol obsahom zásielky. Môže to byť akýkoľvek hodnoverný doklad, ktorý preukazuje účel a obsah zásielky: dodací list, predajná faktúra, reklamačný protokol, objednávka služieb, v prípade súkromných odosielateľov napr. reklamná dokumentácia atď. Ak takýto dokument nemáte, môžete použiť aj čestné vyhlásenie.

*Ak sa zistí, že obal alebo výstupná kontrolná pečať boli porušené, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu pri riešení reklamácií.

Váš tím Epriemysel